Ο αποκλεισμός του DWTS του Normani Kordei είναι τόσο αμφιλεγόμενος όσο και θα δείτε.