Μια ιδιοφυΐα συγχώνευσε ανεπίσημα τους κανόνες του «Family Feud» με τη συγκίνηση του ερωτήματος αυτόματης συμπλήρωσης Google. Δείτε τις λεπτομέρειες του Google Feud εδώ.