Από το «... Baby One More Time» στο «Work Bitch», το Living Legend παρείχε πολλά πιθανά τραγούδια για να παίξει από τότε που βγήκε στη σκηνή το 1998.