Σε μια στιγμή που αναβοσβήνει, και τα δύο μέλη του One Direction αναγνώρισαν εν συντομία την παρουσία του άλλου στα AMA του 2016.